Американците катастрофират по-често

July 5, 2010

Броят на пътните инциденти в САЩ расте, въпреки че американците използват колите си по-рядко, разкрива наскоро публикувана статистика. Експерти отвъд океана коментират, че не случайно 47 щата изискват някакъв вид задължителна автомобилна застраховка, като само в три щата водачите могат да минат без поне минимално покритие по „Гражданска отговорност”. В по-голямата част от страната обаче шофирането без тази полица се счита за криминално престъпление и съдът може да конфискува автомобила на нарушителя.

Advertisements

Конференция за подобряване на финансовата култура на българите

July 4, 2010

Регулаторите адресират нуждата от подобряване на финансовата култура на българите. В края на месец юни Комисията за финансов надзор проведе конференция по темата, а като лектори участваха италиански специалисти от Централната Банка (Banca d’Italia), регулаторите на ценни книжа (CONSOB), застраховането (ISVAP) и пенсионното осигуряване (COVIP). Не е тайна, че българите рядко са запознати с правилата на действие на кредитните институции и застрахователите, като често не четат дори условията по договорите на задължителните полици „Гражданска отговорност”.


Застрахователи може да прехвърлят капитал към Румъния

July 3, 2010

Български застрахователи предупреждават, че приетите промени на данъчното облагане може да ги принудят да прехвърлят капитал към други държави, включително Румъния. Представители на индустрията са заявили пред новинарски агенции от северната ни съседка, че е вероятно да трансферират в чужбина около една трета от резервите си, възлизащи на 770 млн. евро.

Румънският пазар е много подобен на българския, със силно надмощие на автомобилното застраховане, което държи 62.6% дял от премийните приходи за 2009 г. И докато оборотите от задължителната “Гражданска отговорност” се покачват с пет на сто, измерено в евро, полиците „Каско” отбелязват спад на продажбите от 10 млн. евро, или 18%.


Какво ще стане, ако не сключа застраховка Гражданска отговорност

January 11, 2010

Наистина, в България не ставаме свидетели на шумни граждански съдебни дела за огромни суми, както е например в САЩ. Въпреки това обаче, сядайки зад волана, дори и най-внимателният шофьор се включва в руската рулетка на пътното движение и никога не може да бъде сигурен, че ще избегне евентуална катастрофа. Ако не притежава задължителната застраховка, един пътен инцидент, в който има пострадали трети лица или тяхното имущество, може за секунди да стопи спестяванията му и да го вкара в сериозна загуба.
Въпреки тази сериозна опасност обаче, изглежда българите се стряскат най-вече от възможните глоби и наказания. Затова според последните изменения на Закона за движението по пътищата от миналата година санкциите за липса на Гражданска отговорност бяха завишени значително. Те предвиждат отнемане на книжката и временно спиране на автомобила от движение, докато водачът не представи валидна полица. Освен това, според Кодекса за застраховането, за липса на застраховка се санкционира не само собственикът, но и водачът на автомобил без „Гражданска отговорност”.
Финансовите наказания също се покачиха, като глобите за физически лица вече се движат в диапазона от 400 лв. до 600 лв., а за юридически – от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение наказанието скача съответно до 2000 лв. и до 10 000 лв.
Водачът на автомобил е длъжен да носи документ за сключена Гражданска отговорност за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке. Освен това, той е длъжен да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила стикера, който му се дава при сключването на застраховката, и да носи контролен талон към него. Липсата на стикер ще струва на нередовния водач 50 лв.


Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите в ДЗИ

December 30, 2009

Задължителна застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” на автомобилистите в ДЗИ

1. Кое е обект на застраховане

Застрахова се Гражданската отговорност на физическите и юридическите лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди.

Обект на застраховане по “Гражданска отговорност” на автомобилистите е Гражданската отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства /МПС/. Застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

2. На каква територия са валидни застраховките

Застрахователната защита се предоставя за територията на Европейския съюз, включително Република България,

Към сключените застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите ЗПАД “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” издава МЕЖДУНАРОДНА КАРТА ЗА АВТОМОБИЛНА ЗАСТРАХОВКА – “ЗЕЛЕНА КАРТА” без допълнително заплащане на застрахователна премия.

3. Какви рискове покрива Застраховка Гражданска отговорност в ДЗИ

Застраховката “Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците, държателите, ползвателите на МПС, както и на упълномощените от тях водачи, за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

4. За какъв срок се издава Застраховка Гражданска отговорност

Застраховките се сключват за срок от една година, с начало 00.00 часа на деня, посочен за начало на застраховката в застрахователната полица.

5. Заплащане на застрахователната премия

Застрахователната премия се заплаща еднократно или на няколко вноски